Nederlander worden door naturalisatie

Komt u uit het buitenland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kan dat met de optieprocedure of de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar kan niet voor iedereen. Wilt u meer weten? Kijk dan hieronder bij 'Nederlander worden door optie'. 

Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, moet u onder andere aan deze voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont 5 jaar of langer met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba.
 • U hebt een geldig verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel. Dit kan een vergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U hebt een inburgeringsdiploma.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde en de nationale veiligheid van Nederland.

In sommige gevallen mag de termijn van 5 jaar korter zijn. Kijk voor meer informatie op ind.nl.

U kunt bij ons een aanvraag voor naturalisatie doen. Maak hiervoor online een afspraak. U hoort dan of u ook uw oude nationaliteit kunt houden. Na uw afspraak maken we een advies. Dit advies gaat samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND beslist of u de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Vindt de IND het goed dat u Nederlander wordt? Dan krijgt u een brief met een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. U bent verplicht om naar deze ceremonie te gaan. U moet daar een verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna krijgt u het naturalisatiebesluit.

Kinderen

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders de Nederlandse nationaliteit krijgen. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland.
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind 3 jaar of langer legaal in Nederland hebben gewoond.
Aanvragen naturalisatie

Wat moet u meenemen?

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.
 • Een geboorteakte.
 • Een huwelijksakte. Dit hoeft alleen als u in het buitenland getrouwd bent.
 • Uw inburgeringsdiploma.
 • Hebt u een rapport van een eerste of nader gehoor? Neem dit dan ook mee.

Laat buitenlandse documenten eerst vertalen naar het Nederlands. Dit kan door een beëdigd vertaler. Sommige buitenlandse documenten moet u eerst legaal maken of ze moeten een apostille hebben. 

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Product Prijs
Naturalisatieprocedure voor u alleen € 925
Naturalisatie voor echtpaar of geregistreerde partners € 1.181
Naturalisatie minderjarige, gelijk met ander verzoek € 137
Optieprocedure voor u alleen € 196
Optieprocedure voor echtpaar of geregistreerde partners € 335
Optieprocedure minderjarige, gelijk met ander verzoek € 22
Staatloos of verblijfsvergunning, alleen € 688
Staatloos of verblijfsvergunning, echtpaar of geregistreerde partners € 945