Wet openbaarheid van bestuur (Wob), verzoek

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen een verzoek doen om overheidsinformatie openbaar te maken.

  • In het zogenoemde Wob-verzoek geeft u zo duidelijk mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen, bijvoorbeeld welke documenten of bestanden en uit welke periode..
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die bij ons aanwezig is.
  • Houd er rekening mee dat als wij het Wob-verzoek toekennen, de informatie voor iedereen openbaar is.
  • Wilt u bijvoorbeeld uw eigen dossier inzien, dan kunt u een informatieverzoek indienen of een afspraak maken om het dossier te komen inzien. In dat geval is de informatie niet openbaar voor iedereen, maar alleen voor u.
  • Wij mogen niet alles openbaar maken en kunnen daarom het verzoek afwijzen of slechts gedeeltelijk toewijzen.
  • U ontvangt binnen 4 weken bericht op uw verzoek. Deze termijn kan verlengd worden met 4 weken.

Eventuele kopieer- en verzendkosten worden in rekening gebracht. 

Wob verzoek Wob verzoek