Strategische Visie

Eind 2011 heeft de gemeenteraad de strategische visie 'Tij voor de Toekomst' opgesteld. De visie is een vergezicht tot 2040, dat richting geeft en inspireert. De visie helpt de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders bij het maken van nieuwe keuzen en het nemen van beslissingen.

De visie wordt van tijd tot tijd herijkt en per zittingsperiode van de gemeenteraad vertaald in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt ingevoegd in de programmabegroting.