Subsidieaanvraag

Omschrijving

U kunt voor subsidie in aanmerking komen als u een activiteit hebt die:

  • gericht is op de gemeente Schouwen-Duiveland en haar inwoners
  • voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening 2013 en indien van toepassing de beleidsregels
  • past in de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en hier een aantoonbare bijdrage aan levert
  • als het gemeentelijk subsidieplafond (het maximum aan financiële middelen) nog niet is bereikt

Hieronder ziet u een aantal beleidsregels van de gemeente staan. Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor activiteiten die onder deze beleidsregels vallen. Dit geeft u nog geen zekerheid over of de subsidie toegekend kan worden. U kunt de volledige beleidsregel en de voorwaarden nalezen in de Beleidsregels subsidies 2013.

In de Algemene subsidieverordening 2013 en de Beleidsregels subsidie 2013 kunt u lezen waar uw subsidieaanvraag aan moet voldoen en welke activiteiten wel en niet voor subsidie in aanmerking komen.

Op welk moment kunt u subsidie aanvragen?

Budgetsubsidie

Uiterlijk op 30 september in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u een jaarlijkse subsidie vraagt. Dus subsidie voor 2018 vraagt u in 2017 aan. Een jaarlijkse subsidie (budgetsubsidie) geldt voor activiteiten die (bijna) het hele jaar duren.

Projectsubsidie

Tussen 26 weken en acht weken voorafgaand aan de startdatum van een activiteit die een vastgestelde looptijd heeft en éénmalig is. Uitzonderingen hierop zijn te vinden bij de beleidsregels van het desbetreffende beleidsveld.

Controleer vooraf zelf of uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie

Wanneer krijgt u geen subsidie?

Bepaalde activiteiten zijn uitgesloten van subsidie. Bijvoorbeeld de viering van jubilea of promoties, bloemen, catering en verblijfskosten en programmaboekjes. Maar ook de productie van beeld- of geluidsopnamen en alle soorten drukwerk zijn komen niet voor subsidie in aanmerking. Een volledig overzicht van de niet-subsidiabele activiteiten staat in artikel 2.7 van de Algemene subsidieverordening 2013

Hoe werkt het?

Om subsidie aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Naast de gemeentelijke subsidies zijn er mogelijk ook andere opties voor de financiering van projecten en investeringen. Kijk voor de mogelijkheden in het subsidieloket (zie 'Bekijk ook', rechts van deze pagina), het subsidieloket bevat regionale, landelijke en Europese subsidies, fiscale regelingen, kredieten en fondsen.