Subsidieaanvraag

Omschrijving

U kunt voor subsidie in aanmerking komen als uw activiteit:

  • Gericht is op de gemeente Schouwen-Duiveland en haar inwoners.
  • Voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening 2013 en de Beleidsregels subsidies, voor zover die van toepassing zijn.
  • Past binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en hieraan een aantoonbare bijdrage levert.

Er is een maximumbedrag per jaar beschikbaar voor subsidies (het gemeentelijk subsidieplafond). Uw subsidie kan alleen verleend worden als er nog geld beschikbaar is voor dat jaar.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten, die onder de beleidsregels van de gemeente vallen. Maar dit geeft geen zekerheid dat u de subsidie ook krijgt. U kunt de beleidsregels en de voorwaarden nalezen in de Beleidsregels subsidies 2013.

In de Algemene subsidieverordening en de Beleidsregels subsidies kunt u lezen:

  • waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen en; 
  • welke activiteiten wel en niet voor subsidie in aanmerking komen.

Op welk moment kunt u subsidie aanvragen?

Budgetsubsidie

Uiterlijk tot 30 september in het jaar, dat voorafgaat aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt. Dus subsidie voor 2018 vraagt u in 2017 aan. Een jaarlijkse subsidie (budgetsubsidie) geldt voor activiteiten die (bijna) het hele jaar duren. Bekijk voor meer informatie over het proces voor budgetsubsidies de Infographic budgetsubsidies gemeente Schouwen-Duiveland. Deze vindt u onder 'Bekijk ook' rechts op deze pagina.

Projectsubsidie

Tussen 26 weken en 8 weken voorafgaand aan de startdatum van de activiteit. Deze activiteit moet eenmalig zijn en een vaste looptijd hebben. Kijk voor uitzonderingen hierop bij de beleidsregels van het juiste beleidsveld. Controleer vooraf zelf of uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie.

Wanneer krijgt u geen subsidie?

Voor bepaalde activiteiten wordt geen subsidie verstrekt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de viering van jubilea, promoties, bloemen, catering en verblijfskosten. Maar ook de productie van beeld- of geluidsopnamen en drukwerk (onder andere programmaboekjes) komen niet voor subsidie in aanmerking. Een volledig overzicht van de niet-subsidiabele activiteiten staat in artikel 2.7 van de Algemene subsidieverordening 2013.

Hoe werkt het?

Om subsidie aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

  • Subsidie aanvragen voor een organisatie

Klik op de knop 'Aanvragen met eHerkenning'. Vanaf 1 augustus 2020 is een subsidieaanvraag voor een organisatie alleen nog met eHerkenning mogelijk. Subsidieaanvragen voor een organisatie, waarvoor met DigiD wordt ingelogd, worden niet in behandeling genomen. Kijk voor meer informatie over subsidie aanvragen met eHerkenning onder 'Bekijk ook'.

  • Subsidie aanvragen voor particuliere initiatieven

Klik op de knop 'Aanvragen met DigiD'. Als u als particulier subsidie aanvraagt voor een particulier initiatief, dan kunt u dat met uw eigen DigiD doen.

Extra subsidies

Naast de gemeentelijke subsidies zijn er mogelijk ook andere opties voor de financiering van projecten en investeringen. Kijk hiervoor bij het subsidieloket (zie 'Bekijk ook'). Dit subsidieloket geeft een overzicht van regionale, landelijke en Europese subsidies, fiscale regelingen, kredieten en fondsen.