Subsidie voor regioarrangementen cultuur

Schouwen-Duiveland en de andere gemeenten in de Oosterschelderegio geven samen met de provincie Zeeland subsidie voor culturele activiteiten met een regionaal belang. Dit worden regioarrangementen cultuur genoemd, die door deze gemeenten en provincie gezamenlijk worden bekostigd. Het gaat om:

  • terugkerende, incidentele en nieuwe activiteiten op het gebied van kunst(en) en cultureel erfgoed, 
  • culturele activiteiten, waarvan uitstraling en bereik verder reiken dan de gemeentegrenzen. 

Voor deze activiteiten zijn voor de periode 2018-2020 richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen geven aan:

  • welke culturele activiteiten in aanmerking komen en 
  • wat het doel van deze regionale cultuurarrangementen is. 

Deze regionale cultuurarrangementen moeten de kwaliteit van de culturele activiteiten in de Oosterschelderegio stimuleren, waardoor de regio aantrekkelijk blijft of wordt voor (nieuwe)inwoners en bezoekers. Daarnaast kunnen dergelijke arrangementen:

  • de deelname van inwoners aan maatschappelijke en culturele activiteiten bevorderen
  • de relatie tussen cultuur en andere beleidsterreinen versterken en 
  • de onderlinge samenwerking tussen de partijen bevorderen. 

Organisaties, die van deze regeling gebruik willen maken kunnen vóór 1 september 2019 een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente.
Vul het digitale aanvraagformulier (zie rechtermenu, onder Bekijk ook) in en stuur dit naar Secretariaat-WWL@schouwen-duiveland.nl