Uitkering, zelfstandigen

Omschrijving

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (Tozo).

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen derven veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote ondernemingen ondersteunt het kabinet deze zelfstandige ondernemers (Tozo), zodat zij na de coronacrisis hun bedrijf kunnen voortzetten. Inmiddels is deze voorziening ondersteuning verlengd vanaf 1 juni 2020 met vier maanden (Tozo-2). Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Bekijk de website van Rijksoverheid voor meer informatie en veelgestelde vragen over de tijdelijke ondersteuningsregeling.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

Wij moeten na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder hebben wij informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden. Ook wordt informatie gevraagd over uw onderneming, bijvoorbeeld in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Nieuw bij Tozo-2 is dat er een toets komt op het partnerinkomen, waarbij geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de ondersteuning als het gezamenlijk inkomen van de zelfstandige en zijn of haar partner boven het toepasselijk sociaal minimum voor gehuwden uitkomt.

Hoe werkt het?

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

Wanneer u woonachtig bent in de gemeente Schouwen-Duiveland, kunt u een aanvraag indienen via de knop ‘Aanvragen Tozo-2’ in het rechter menu op deze pagina. Wij streven ernaar binnen vier weken na aanmelding tot een besluit te komen en tot uitkering over te gaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen wij tot bevoorschotting overgaan.

Ook kunt u nog een aanvraag doen voor de reguliere regeling Bbz, via de knop 'Aanvragen Bbz'.