Uitkering, zelfstandigen

Omschrijving


Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (Tozo).

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus in te perken, missen veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote ondernemingen ondersteunt het kabinet deze zelfstandige ondernemers (Tozo), zodat zij na de coronacrisis hun bedrijf kunnen voortzetten. Inmiddels is deze voorziening tot ondersteuning verlengd vanaf 1 april 2021 (Tozo-4). Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door de gemeenten. Bekijk de website van Rijksoverheid voor meer informatie en veelgestelde vragen over de tijdelijke ondersteuningsregeling.


Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

Wij moeten na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder hebben wij informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden. Ook wordt informatie gevraagd over uw onderneming, bijvoorbeeld in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Hoe werkt het?

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

Als u in de gemeente Schouwen-Duiveland woont, kunt u een aanvraag indienen via de knop ‘Aanvragen Tozo-4’ in het rechtermenu op deze pagina. Wij streven ernaar binnen vier weken na aanmelding tot een besluit te komen en tot uitkering over te gaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen wij tot bevoorschotting overgaan.

Ook kunt u nog een aanvraag doen voor de reguliere regeling Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), via de knop 'Aanvragen Bbz'.