Uitkering, oudere zelfstandigen (IOAZ)

Omschrijving

Voor zelfstandigen, ouder dan 55 jaar, die hun bedrijf willen beëindigen omdat hun bedrijf te weinig inkomen oplevert, bestaat de mogelijkheid om een IOAZ-uitkering aan te vragen.

Wie komt in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?

 • zelfstandigen, tussen de 55 en de AOW-leeftijd
 • zelfstandigen, die minimaal tien jaar hebben gewerkt, waarvan minimaal drie jaar als zelfstandige
 • zelfstandigen die minimaal 1.225 uur per jaar hun bedrijf hebben gevoerd. Als uw partner in het bedrijf meewerkte, is de verdeling minimaal 875 uur per jaar voor u als aanvrager en voor uw partner minimaal 525 uur
 • zelfstandigen die de laatste drie boekjaren minder dan € 21.861 bruto per jaar in hun bedrijf verdienden. In geval van een meewerkende partner, die een meewerkvergoeding of een winstaandeel ontvangt, tellen de inkomsten ook mee. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur en verhuur en eventuele heffingskortingen tellen niet mee
 • als zelfstandige verwacht u dat uw inkomen niet meer dan € 23.115 bruto per jaar bedraagt

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen komen in uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor een IOAZ uitkering.

Voorwaarden

 • tussen de aanvraag van de uitkering en de beëindiging van de onderneming mag maximaal anderhalf jaar zitten
 • u doet uw best om zo snel mogelijk een baan te vinden (sollicitatieplicht)
 • u accepteert aangeboden werk, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring
 • veranderingen in uw situatie, die van invloed (kunnen) zijn op uw uitkering, geeft u door aan de cluster Werk en Inkomen van de gemeente

Deze voorwaarden gelden voor zowel de aanvrager als zijn/haar eventuele partner.

Hoogte van de IOAZ-uitkering

 • De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van uw inkomen. De IOAZ vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau dat voor uw situatie geldt (alleenstaand, gehuwd etcetera).
 • Bij het vaststellen van de hoogte van de IOAZ-uitkering wordt ook gekeken naar uw eigen vermogen en uw pensioen als dat boven een bepaalde grens is.
 • Voor de hoogte van de IOAZ uitkering en de vrijstellingsgrenzen zie rijksoverheid.nl.

Hoe werkt het?

Om de uitkering aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.