Kansspelen, loterij organiseren

Omschrijving

Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig op grond van de Wet op de kansspelen. Het college van burgemeester en wethouders kan een vergunning verlenen voor het organiseren van een loterij waarmee met de opbrengst enig algemeen belang wordt gediend.

De Wet op de kansspelen stelt beperkingen aan de waarde van de prijzen die verenigingen mogen uitkeren (artikel 3.1 Wet op de kansspelen). De prijzen of premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen, mogen geen hogere waarde hebben dan in totaal € 4.500.

Hoe werkt het?

Om een vergunning aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning kost € 42,40.

Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.