Bed & Breakfast

Omschrijving

Als u in uw eigen woning een Bed & Breakfast aanbiedt, moet u dit melden bij de gemeente.

Voor het aanbieden van Bed & Breakfast gelden de volgende voorwaarden:

  • u biedt aan maximaal vijf personen tegelijkertijd logies aan
  • de woning wordt bewoond door de hoofdbewoner(s)
  • het gebouw heeft de bestemming wonen en is derhalve geschikt voor permanente bewoning
  • het gebouw is het hoofdgebouw van het perceel
  • er ontstaat geen onevenredige verkeers- en parkeeroverlast voor de omgeving
  • er mogen slechts terughoudende reclame-uitingen geplaatst worden, neon is niet toegestaan
  • de woning voldoet aan bijlage 3 en 4 van de Bouwverordening
  • ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting houdt u een juist en actueel nacht(verblijf)register bij


Hoe werkt het?

Om een melding te doen, klikt u op knop 'Melden' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Aan de melding voor een Bed & Breakfast zijn geen kosten verbonden.