Standplaatsvergunning

Omschrijving

Wilt u met een voertuig, kraam of tafel een standplaats innemen om goederen te koop aan te bieden? Dan hebt u daarvoor een vergunning nodig. Voor de strand- en duinovergangen en gebieden die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de Grevelingendam, de Philipsdam, de Schelphoek, Boswachterij Westenschouwen en Provincie Zeeland verstrekt de gemeente geen vent- en standplaatsvergunningen. U moet dan een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie(s), zoals Natuurschap en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Waterschap Zeeuwse Eilanden en Staatsbosbeheer, Provincie Zeeland.

De looptijd van een standplaatsvergunning voor een locatie is de openbare ruimte die in de standplaatsenlocatielijst is opgenomen is maximaal vijf jaar vanaf de datum van het verleningsbesluit. Verder kennen we de mogelijkheid van dag, week, maand en jaarvergunningen.

Hoe werkt het?

Om een vergunning aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Standplaats

  • voor een dag € 120,95
  • voor een week € 182,70
  • voor een maand € 209,60
  • voor een jaar € 242,75

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals kramen etcetera, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning, ontvangt u daarvoor apart een nota. Bedragen onder de € 10 worden niet in rekening gebracht.