Standplaatsvergunning

Omschrijving

Wilt u met een voertuig, kraam of tafel een standplaats innemen om goederen te koop aan te bieden? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Voor de strand- en duinovergangen en gebieden die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de Grevelingendam, de Philipsdam, de Schelphoek en Boswachterij Westenschouwen verstrekt de gemeente geen standplaatsvergunningen. U moet dan een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie(s), zoals Natuurschap en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland.

De standplaatsvergunning geldt alleen voor een locatie in de openbare ruimte die in de standplaatsenlocatielijst is opgenomen. De standplaatsenlocatielijst vindt u als bijlage bij de Beleidsregels Standplaatsvergunningen gemeente Schouwen-Duiveland 2017.

De looptijd van een standplaatsvergunning is maximaal vijf jaar vanaf de datum van het verleningsbesluit. Verder kennen we de mogelijkheid van dag-, week-, maand- en jaarvergunningen.

Hoe werkt het?

Om een vergunning aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Standplaats

  • voor een dag € 129,30
  • voor een week € 195,30
  • voor een maand € 224,10
  • voor een jaar € 259,60

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals kramen et cetera, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning ontvangt u daarvoor apart een nota. Bedragen onder de € 10 worden niet in rekening gebracht.