Markten

Schouwen-Duiveland kent de volgende markten:

SEIZOENSMARKT IN RENESSE OP WOENSDAG

Deze markt is op de Kromme en Lange Reke in Renesse op woensdag van 08.00 tot 14.00 uur. De marktdag die samenvalt met de kermis duurt van 08.00 uur tot 16.00 uur. De marktperiode van de seizoenmarkt Renesse wordt door burgemeester en wethouders op advies van de marktcommissie jaarlijks vastgesteld. De begin- en einddatum van de seizoenmarkt is mede afhankelijk van de vakantieperiode. De marktcommissie doet aan het eind van het jaar een voorstel aan burgemeester en wethouders voor het daaropvolgende jaar. De seizoenmarkt vindt jaarlijks minimaal 17 weken in de periode van 1 mei tot 30 september aaneengesloten plaats.

Maximaal 81 standplaatsen. Op de seizoensmarkt worden geen standwerkersplaatsen (wel grondplaatsen met stille kramers) toegestaan gelet op het bijzondere karakter van deze markt (seizoensgebonden).

WEEKMARKT IN ZIERIKZEE OP DONDERDAG

Wekelijkse markt op het Havenplein in Zierikzee op donderdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Maximaal 76 standplaatsen.

PAARDENMARKT IN ZIERIKZEE

Jaarmarkt op het Havenplein, Havenpark, Kraanplein en de Oude Haven te Zierikzee op de woensdag voor de eerste donderdag in juni van 09.00 uur tot 16.00 uur.
Deze markt is uitbesteed aan de ondernemersvereniging InZee. Indien u in aanmerking wilt komen voor een plaats dient u met deze vereniging contact op te nemen.
Maximaal 102 standplaatsen.

CONTACT

Voor vragen omtrent de gemeentelijke markten kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Milieu. Vragen over vergunningen kunt u stellen aan Richard Dingemanse, bereikbaar op telefoonnummer (0111) 452 230.

MARKTCOMMISSIE

De gemeente heeft marktcommissies voor Zierikzee en Renesse ingesteld die tot taak hebben te adviseren inzake marktaangelegenheden. Deze commissies worden eens in de vier jaar benoemd.

Indien u, als marktkoopman, een onderwerp ter sprake wilt laten brengen in de marktcommissie kan dit via een van de marktcommissieleden. Neemt u gerust contact met hen op.

In 2014 zijn de volgende leden benoemd:
Zierikzee
De heer R. Schutter 
De heer R. Duifhuizen 
De heer S. van Summeren

Voorzitter: de heer R.W. Dingemanse (0111) 452 230 
Marktmeester: de heer B. Hogervorst 06 11 72 62 19 
Adviseur namens CVAH: de heer W. Westveer 06 53 16 06 74

Renesse
De heer E. Hofs 
De heer S. van Summeren
De heer B. Stevens

Voorzitter: de heer R.W. Dingemanse (0111) 452 230 
Marktmeester: de heer B. Hogervorst 06 11 72 62 19 
Adviseur namens CVAH: de heer W. Westveer 06 53 16 06 74