Evenementenvergunning

Omschrijving

Voor het organiseren van een evenement, waaronder ook een snuffelmarkt, is een vergunning nodig.

Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt onder meer rekening gehouden met de volgende punten:

 • de capaciteit die uw evenement vraagt van de openbare ruimte, tijd en hulpdiensten
 • het aantal te verwachten bezoekers
 • de impact die uw evenement heeft op het verkeer
 • of de aard van uw evenement past bij het ter plaatse geldend bestemmingsplan
 • of er gevaar bestaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid
 • het woon- en leefklimaat, er wordt dan onder andere gekeken of uw evenement niet onevenredig veel (geluid) overlast veroorzaakt voor omwonenden
 • of u als organisator voldoende waarborgen geeft voor een goed verloop van uw evenement

De vastgestelde Beleidsregels Evenementen gemeente Schouwen-Duiveland 2018 zijn te vinden via decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Vanaf vijfduizend bezoekers is sprake van een groot vergunningplichtig evenement en gelden strengere (veiligheids-)regels.

Hoe werkt het?

Om een vergunning aan te vragen of een melding te doen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht. De volgende leges zijn van toepassing:

 • Meldingsplichtig evenement: geen leges.
 • Vergunningplichtig evenement: € 103.20
 • Groot vergunningplichtig evenement (5.000 tot 20.000 bezoekers): € 514,60
 • Groot, commercieel, vergunningplichtig evenement met méér dan 20.000 bezoekers: € 34.622

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals kramen etcetera, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning, ontvangt u daarvoor apart een nota. Bedragen onder de € 10 worden niet in rekening gebracht. Niet commerciële organisaties van evenementen zoals stichtingen en verenigingen zijn vrijgesteld van deze precariobelasting.