Ventvergunning

Omschrijving

Wilt u uw goederen verkopen, anders dan vanaf een vaste plaats, dan is dat venten. Vanaf 2016 hebt u binnen de gemeente Schouwen-Duiveland geen ventvergunning nodig als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het venten vindt plaats anders dan door middel van het innemen van een standplaats
  • het venten vindt plaats tussen 09.00 en 22.00 uur
  • het venten op zondag vindt plaats op ten minste 200 meter vanaf een gebouw dat ten tijde van het venten voor geloofsbeleving in gebruik is
  • het venten vindt niet plaats op en nabij duinovergangen, de Brouwersdam, het strand, op parkeerplaatsen en op locaties waarvoor een evenementenvergunning van kracht is

Voldoet u niet aan een of meer van deze voorwaarden, dan hebt u wel een ventvergunning nodig.

Voor de strand- en duinovergangen en gebieden die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de Grevelingendam, verstrekt de gemeente geen ventvergunningen. U moet dan een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie(s), zoals het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta .

Hoe werkt het?

Om een vergunning aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Venten

  • voor een dag € 19,95
  • voor een week € 58,40
  • voor een maand € 76,25
  • voor een jaar € 116,25