Terrasvergunning

Omschrijving

Voor het exploiteren van een terras is een vergunning nodig. Terrassen op eigen grond vallen ook onder de werkingssfeer van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook hiervoor hebt u dus een terrasvergunning nodig.

Hoe werkt het?

Om een vergunning aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Let op! Voordat u begint met uw aanvraag, vult u een aanvraagformulier Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) in. U vindt deze in het rechtermenu.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Een terrasvergunning kost € 120,95.

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals een terras, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning, ontvangt u daarvoor periodiek apart een nota.