Terrasvergunning

Omschrijving

Voor het exploiteren van een terras is een vergunning nodig. Terrassen op eigen grond vallen ook onder de werkingssfeer van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook hiervoor hebt u dus een terrasvergunning nodig.

Hoe werkt het?

Let op! U moet eerst een aanvraagformulier 'Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)' invullen. De link naar deze aanvraag vindt u in het rechtermenu onder 'Bekijk ook'.

Na het invullen van de BIBOB kunt u de terrasvergunning aanvragen, door op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina te klikken.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Een terrasvergunning kost € 129,30

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals een terras, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning, ontvangt u daarvoor periodiek apart een nota.