Incidentele festiviteit melden, 12-dagenregeling

Omschrijving

Inrichtingen (horecabedrijven, sportverenigingen en bedrijven) in de recreatieve sfeer hoeven zich, gedurende een aantal dagen per jaar (vastgesteld op twaalf dagen), niet aan de geluidsvoorschriften op grond van het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Barim) te houden. U moet wel melden wanneer u gebruik wilt maken van deze dagen.

U mag twaalf keer per jaar gebruik maken van deze mogelijkheid, met een maximum van twee per maand. U moet deze melding minimaal veertien dagen voor de datum van uw incidentele festiviteit doen.

Hoe werkt het?

Om uw melding door te geven, klikt u op de knop 'Melden' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?


melding