Incidentele festiviteit melden, 12-dagenregeling

Omschrijving

Inrichtingen in de recreatieve sfeer, zoals horecabedrijven en sportverenigingen, hoeven zich een aantal dagen per jaar niet aan de geluidsvoorschriften op grond van het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Barim) te houden. U moet wel melden wanneer u gebruik wilt maken van deze dagen.

Het aantal dagen is vastgesteld op twaalf dagen per jaar. U mag dan ook twaalf keer per jaar gebruik maken van deze mogelijkheid, met een maximum van twee per maand. U moet deze melding minimaal veertien dagen voor de datum van uw incidentele festiviteit doen.

Hoe werkt het?

Om uw melding door te geven, klikt u op de knop 'Melden' in het rechtermenu op deze pagina.