Exploitatievergunning

Omschrijving

Voor het exploiteren van een horecabedrijf hebt u een vergunning nodig.

Onder een horecabedrijf wordt het volgende verstaan:

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

Hoe werkt het?

Om een vergunning aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Let op! Voordat u begint met uw aanvraag, vult u het aanvraagformulier Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) in. Deze vindt u in het rechtermenu.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Een exploitatievergunning kost € 242,80.