Exploitatievergunning

Omschrijving

Voor het exploiteren van een horecabedrijf heeft u een vergunning nodig.

Onder een horecabedrijf wordt het volgende verstaan:

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

Hoe werkt het?

Let op! U moet eerst een aanvraagformulier 'Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)' invullen. De link naar deze aanvraag vindt u in het rechtermenu onder 'Bekijk ook'.

Na het invullen van de BIBOB kunt u de exploitatievergunning aanvragen door op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina te klikken.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Een exploitatievergunning kost € 259,60