Drank- en Horecavergunning

Omschrijving

In de Drank- en Horecawet is bepaald dat indien stichtingen en verenigingen alcoholhoudende drank verkopen, zij in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning model B.

U hebt een vergunning nodig als:

  • u een horacagelegenheid (ook inrichting genoemd) wilt starten, waarin u alcoholhoudende dranken verkoopt. Dit geldt ook wanneer u een bestaande horecaonderneming overneemt
  • de ondernemingsvorm wijzigt
  • de in uw vergunning vermelde persoon wijzigt
  • de horecagelegenheid wordt verbouwd

Voordat u een vergunning wordt verleend, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle gestelde eisen in de Drank- en Horecawet voldoen.

Hoe werkt het?

Om een vergunning aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Let op! Voordat u begint met uw aanvraag, vult u het aanvraagformulier Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) in. Deze vindt u in het rechtermenu.

Wat kost het?

Een vergunning kost € 242,80.