Subsidieregeling aantrekkelijk Zeeland

Subsidieregeling moet Zeeland als woon- en werkgebied aantrekkelijker maken

Maak Zeeland aantrekkelijker voor (potentiƫle) werknemers, zodat ze hier willen wonen en werken. Projecten die hieraan bijdragen kunnen via de provinciale subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling subsidie krijgen. Aanvragen hiervoor kunnen tot 27 november worden ingediend via www.zeeland.nl/zeeland_in_stroomversnelling_vestigingsklimaat

Er is in totaal 500.000 euro beschikbaar voor onderzoeken naar en pilotprojecten voor de ontwikkeling of de bereikbaarheid van voorzieningen. De regeling Zeeland in Stroomversnelling wil initiatieven stimuleren om Zeeland als vestigingsgebied aantrekkelijker te maken voor werknemers. Dat is nodig omdat het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel een steeds grotere opgave wordt in Zeeland.

De regeling wil stimuleren dat:

  1. inwoners en bedrijven zelf initiatieven nemen en 
  2. inwoners, bedrijven en overheid nieuwe samenwerkingsverbanden ontwikkelen op het gebied van leefbaarheid. 

Bij de ZB/Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is een speciaal subsidieloket ingericht. Dit loket kan initiatiefnemers begeleiden bij het opstellen van een plan of subsidieaanvraag. Neem hiervoor contact op met het subsidie loket.  

De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Dit programma is met een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen.

Kijk voor meer informatie op de website van zeeland.nl.