Subsidieloket externe subsidies

Culturele verenigingen, sportclubs, vrijwilligersorganisaties en ondernemers zijn vaak op zoek naar financiering voor hun projecten en investeringen. Zij kunnen de informatie over subsidies, fondsen en fiscale regelingen eenvoudig en gratis opzoeken via 'Vindsubsidies':

Het subsidieloket bevat regionale, landelijke en Europese subsidies, fiscale regelingen, kredieten en fondsen. Om te zoeken volstaat één relevante zoekterm. Daarna opent een scherm met tientallen regelingen. Voorbeelden zijn subsidies en fondsen voor activiteiten en projecten van (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen. Voor bedrijven zijn er financieringsmogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van techniek, energie, duurzaamheid, landbouw, transport en onderwijs. Van elke subsidie, fonds of fiscale regeling bevat de portal een samenvatting, de wettelijke voorwaarden en de beschikbare subsidiebijdrage. Daarnaast staan in het loket gegevens om zelf subsidie of extra informatie aan te vragen. Ook kan contact worden opgenomen met de adviseurs van de beheerder van de portal, Vindsubsidies. Zij kunnen ondersteuning bieden bij een aanvraag en de administratie daarvoor.