Alternatieve partijen voor subsidieaanvragen

Andere organisaties voor subsidieaanvragen

 Er zijn verschillende organisaties die subsidie verlenen voor projecten/activiteiten op het gebied van:

  • maatschappij, sport en zorg en
  • cultuur en kunst

In het overzicht (rechts, onder 'Bekijk ook') leest u welke organisatie er onder meer zijn en waarvoor zij subsidie (kunnen) geven. Voor meer informatie over de voorwaarden voor subsidie en de manier van aanvragen. Voor het overzicht kijk bij Bekijk ook: overzicht organisaties die subsidies verstrekken.

De gemeente Schouwen-Duiveland kan niet bemiddelen bij subsidieaanvragen bij deze organisaties.

advies en hulp bij werven van fondsen en subsidies

Fondsen en Subsidies van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is bedoeld om Zeeuwse professionals en vrijwilligers in de zorg, welzijn en cultuur een selectie te bieden van de meest relevante Zeeuwse en nationale fondsen en subsidies.

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland:

  • heeft en geeft informatie over meer dan 500 fondsen en subsidies;
  • informatiebijeenkomsten over fondsenwerving;
  • verdiepingsworkshops over diverse thema’s;
  • het fondsenplein Meet & Match;
  • adviseren en doen van een aanvraag (op basis van no cure no pay).