Businesspark Zierikzee

Zierikzee bedrijventerreinen

Aan de tekening kunnen geen rechten ontleend worden.

ZICHTBAAR ONDERNEMEN

De eerste troefkaart van het Businesspark Zierikzee is de locatie. Het Businesspark ligt vlakbij de zuidelijke entree van de stad Zierikzee, nabij het openbaar vervoer knooppunt en langs de provinciale hoofdverbinding. Per dag passeren hier meer dan twaalfduizend auto’s. Iedereen die Schouwen-Duiveland binnenrijdt via de Zeelandbrug, ziet het Businesspark Zierikzee. Zichtbaar ondernemen dus, op een prominente plek. En tegen concurrerende prijzen!

ABSOLUTE TOPLOCATIE

De bereikbaarheid is optimaal. Het Businesspark Zierikzee ligt namelijk op een markante plek, langs de Midden-Zeeland route. Het Businesspark Zierikzee is daarmee een ideale uitvalsbasis voor bedrijven. De randstad, België en West-Brabant liggen als het ware ‘om de hoek’. Het is een absolute toplocatie die de concurrentie met andere bedrijventerreinen in de provincie met gemak aan kan gaan. De verkeersstromen verlopen via brede en duidelijke aan- en afvoerroutes. Plus… parkeermogelijkheden in overvloed.

OPBOUW BEDRIJVENTERREIN

Het Businesspark bestaat uit drie delen, die speciaal voor een bepaalde categorie bedrijvigheid geschikt zijn:

 • Het gedeelte 'Noord-West' ligt ten noordwesten van de nieuwe ontsluitingsweg en is speciaal bedoeld voor bedrijven met een kantoorfunctie.
 • Het gedeelte 'Centrum', ten oosten van de nieuwe ontsluitingsweg. Dit deelgebied is uitermate geschikt voor bedrijven met publieksfuncties, zoals auto- en andere bedrijven met een showroom. Maar ook voor een hotel, restaurants of vergaderlocaties biedt dit deel van het Businesspark vestigingsmogelijkheden. In het gedeelte 'Centrum' is geen ruimte meer beschikbaar.
 • In het derde gedeelte, 'Zuidoost', staan business-to-business relaties centraal. Dit gebied biedt ruimte voor vestiging van bedrijven met showroomfuncties en een gemengd programma, zoals met elkaar verbonden opslag/distributieruimte, een werkplaats en een kantoor.

GRONDPRIJZEN

Op het Businesspark worden de volgende grondprijzen gehanteerd:

 • noordwest (kantoren): € 140 per m²*
 • zuidoost (business to business) overige locaties: € 105 per m²
 • zuidoost (business to business) zichtlocaties: € 130 per m²

De verkoopprijzen zijn exclusief omzetbelasting en kosten koper. 

* De bovengenoemde uitgifteprijs voor de bouwkavel wordt vermeerderd met € 1.785 exclusief btw per aan te leggen parkeervak.

DE EERSTE BEDRIJVEN HEBBEN DE MEERWAARDE VAN DEZE LOCATIE AL ONTDEKT

 • Syntess heeft samen met een paar andere bedrijven in het gedeelte Noord-West een representatief kantoorgebouw gerealiseerd en in gebruik genomen.
 • O’Moda heeft in het meest zuidelijke deel van het Businesspark Zierikzee op een kavel van 27.000 m² grond gebouwd. Hier staan een distributiecentrum en een kantoor voor de dienstverlening aan haar winkel- en internetklanten. In de aankoop van dit perceel is rekening gehouden met uitbreiding van het distributiecentrum.
 • Saman heeft een showroom/inspiratiecentrum op het gebied van duurzaamheid, een kantoor en bedrijfsloods gerealiseerd op ruim 9.000 m² bedrijfsgrond.
 • CZAV realiseert een benzinepomp.
 • Your Surprise heeft in 2019 zijn hoofdkantoor en een distributiecentrum gerealiseerd.

BELANGSTELLING?

Hebt u belangstelling voor een kavel op het Businesspark? De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente kan u begeleiden bij de procedure. Hij levert maatwerk afgestemd op de eisen en wensen rond uw vestiging.

Het proces van uitgifte bestaat uit drie fasen:

 1. de intake
 2. de koopovereenkomst en overdracht van de grond
 3. de aanvraag van vergunningen

Wilt u een beter beeld krijgen van het nieuwe Businesspark? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode via telefoonnummer (0111) 452 444 of via e-mail.