Business park zierikzee

ZICHTBAAR ONDERNEMEN

De eerste troefkaart van het Business Park Zierikzee is de locatie. Het Business Park ligt vlakbij de zuidelijke entree van de stad Zierikzee, nabij het openbaar vervoer knooppunt en langs de provinciale hoofdverbinding. Per dag passeren hier meer dan twaalfduizend auto’s. Iedereen die Schouwen-Duiveland binnenrijdt via de Zeelandbrug, ziet het Business Park Zierikzee. Zichtbaar ondernemen dus, op een prominente plek. En tegen concurrerende prijzen!

ABSOLUTE TOPLOCATIE

De bereikbaarheid is optimaal. Het Business Park Zierikzee ligt namelijk op een markante plek, langs de Midden-Zeeland route. Het Business Park Zierikzee is daarmee een ideale uitvalsbasis voor bedrijven. De randstad, België en West-Brabant liggen als het ware ‘om de hoek’. Het is een absolute toplocatie die de concurrentie met andere bedrijventerreinen in de provincie met gemak aan kan gaan. De verkeersstromen verlopen via brede en duidelijke aan- en afvoerroutes. Plus… parkeermogelijkheden in overvloed.

OPBOUW BEDRIJVENTERREIN

Het Business park bestaat uit drie delen, die speciaal voor een bepaalde categorie bedrijvigheid geschikt zijn:

 • Het gedeelte 'Noord-West' ligt ten noordwesten van de nieuwe ontsluitingsweg en is speciaal bedoeld voor bedrijven met een kantoorfunctie.
 • Het gedeelte 'Centrum', ten oosten van de nieuwe ontsluitingsweg. Dit deelgebied is uitermate geschikt voor bedrijven met publieksfuncties, zoals auto- en andere bedrijven met een showroom. Maar ook voor een hotel, restaurants of vergaderlocaties biedt dit deel van het Business Park vestigingsmogelijkheden.
 • In het derde gedeelte, 'Zuid-Oost', staan business-to-business relaties centraal. Dit gebied biedt ruimte voor vestiging van bedrijven met showroomfuncties en een gemengd programma, zoals met elkaar verbonden opslag/distributieruimte, een werkplaats en een kantoor.

GRONDPRIJZEN

Op het Business Park worden de volgende grondprijzen gehanteerd:

 • Noord-West (kantoren): € 140 per m²*
 • Zuid-Oost (business to business) zichtlocatie: € 130 per m²
 • Zuid-Oost (business to business) overige locaties: € 105 per m²
 • Centrum (publieksgericht) kopgebouw: € 165 per m²*
 • Centrum (publieksgericht) overige locaties: € 135  per m²*

De verkoopprijzen zijn exclusief omzetbelasting en kosten koper. 

* De bovengenoemde uitgifteprijs voor de bouwkavel wordt vermeerderd met € 1.785 exclusief btw per aan te leggen parkeervak.

DE EERSTE BEDRIJVEN HEBBEN DE MEERWAARDE VAN DEZE LOCATIE AL ONTDEKT

 • Syntess heeft samen met een paar andere bedrijven in het gedeelte Noord-West een representatief kantoorgebouw gerealiseerd en in gebruik genomen.
 • O’Moda heeft in het meest zuidelijke deel van het Business Park Zierikzee op een kavel van 27.000 m² grond gebouwd. Hier staan een distributiecentrum en een kantoor voor de dienstverlening aan haar winkel- en internetklanten. In de aankoop van dit perceel is rekening gehouden met uitbreiding van het distributiecentrum.
 • Saman heeft een showroom/inspiratiecentrum op het gebied van duurzaamheid, een kantoor en bedrijfsloods gerealiseerd op ruim 9.000 m² bedrijfsgrond.

BELANGSTELLING?

Hebt u belangstelling voor een kavel op het Business Park? De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente kan u begeleiden bij de procedure. Hij levert maatwerk afgestemd op de eisen en wensen rond uw vestiging.

Het proces van uitgifte bestaat uit drie fasen:

 1. de intake
 2. de koopovereenkomst en overdracht van de grond
 3. de aanvraag van vergunningen

Wilt u een beter beeld krijgen van het nieuwe Business Park? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode via telefoonnummer (0111) 452 444 of via e-mail.

Binnenkort treft u hier een up-to-date tekening van de beschikbare bouwgrond. Aan de tekening kunnen geen rechten ontleend worden.