Beschikbare bouwgrond bedrijventerreinen

Op diverse bedrijventerreinen heeft de gemeente Schouwen-Duiveland bouwgrond beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris.

Hieronder leest u de specifieke informatie per bedrijventerrein.

BRUINISSE – BEDRIJVENTERREIN FASE 3

Het bedrijventerrein Bruinisse is een lokaal bedrijventerrein met bovenlokale ontwikkelingsmogelijkheden voor de aqua business. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan bestaande bedrijven uit de kern en het buitengebied van Bruinisse, maar ook aan bedrijven van buiten de regio die zich willen richten op de lokale (water)markt. Er wordt bovendien specifiek ruimte geboden voor de ontwikkeling van maricultures en andere haven gebonden bedrijfsactiviteiten.

ZIERIKZEE – BEDRIJVENTERREIN STRAALWEG 2

De Straalweg is het grootste bedrijventerrein in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het grenst aan de zuidkant van Zierikzee. Het deelproject Straalweg 2 bestaat uit 77.000 m² uitgeefbare grond.

Ondernemers die ruime kavels zoeken met duidelijke vestigingsvoorwaarden en een basispakket aan parkmanagement kunnen slagen uitstekend op de Straalweg 2. De gemeente Schouwen-Duiveland wil bestaande bedrijven behouden en hen de mogelijkheid bieden door te groeien. Ook bedrijven van buiten Schouwen-Duiveland zijn uiteraard van harte welkom.

Bedrijfsvestiging is mogelijk voor bedrijven met een milieucategorie tot en met 4.1 (zwaardere industrie). Detailhandel, ook perifere detailhandel is niet toegestaan. 

ZIERIKZEE – BUSINESSPARK

Zichtbaar ondernemen

Het Businesspark Zierikzee is de locatie voor bedrijven die zichtbaar willen zijn! Het Businesspark ligt vlakbij de zuidelijke entree van de stad Zierikzee. Nabij het openbaarvervoersknooppunt en langs de zuidelijke provinciale hoofdverbinding. Per dag passeren hier meer dan 12.000 auto’s. Zichtbaar ondernemen dus, op een prominente plek en tegen concurrerende prijzen!

Absolute toplocatie

De bereikbaarheid is optimaal. Het Businesspark ligt op een markante plek, langs de Midden-Zeeland route en is daarmee een ideale uitvalsbasis voor bedrijven. De randstad, België en West-Brabant liggen als het ware ‘om de hoek’. Het is een absolute toplocatie die de concurrentie met andere bedrijventerreinen in de provincie met gemak aangaat. De verkeersstromen lopen via brede, duidelijke aan- en afvoerroutes. Plus… er zijn parkeermogelijkheden in overvloed.

Businesspark opgedeeld in drie delen

Het Ontwikkelplan en Kwaliteitshandboek vormt samen met het bestemmingsplan 'Businesspark Zierikzee’ de leidraad voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Het Businesspark Zierikzee is gebaseerd op aandacht en ruimte voor ondernemers die voor hun bedrijf een goed zichtbare locatie wensen.   

Het Businesspark bestaat uit drie gedeelten die speciaal voor een bepaalde categorie bedrijvigheid geschikt zijn:

  • Het gedeelte ten noordwesten van de nieuwe ontsluitingsweg is speciaal bedoeld voor bedrijven met een kantoorfunctie.
  • Het gedeelte ten noordoosten van de nieuwe ontsluitingsweg is uitermate geschikt voor bedrijven met publieksfuncties zoals auto- en andere bedrijven met een showroom. Maar ook voor een hotel, restaurant of vergaderlocatie biedt dit gedeelte van het Business Park vestigingsmogelijkheden. Hier komt een aaneengesloten bebouwing van gemiddeld twee bouwlagen met een maximale hoogte van 10,5 meter. Als afsluiting wordt gedacht aan een bijzonder zestien tot twintig meter hoog kopgebouw op de hoek met de Julianastraat.
  • In het gedeelte ten zuidoosten staan business-to-business relaties centraal. Dit gebied biedt ruimte voor vestiging van bedrijven met showroomfuncties en een gemengd programma, zoals met elkaar verbonden opslag- en distributieruimte, werkplaats en kantoor.

Welke ondernemers gingen u voor?

De eerste bedrijven hebben de meerwaarde van deze locatie al ontdekt. Syntess Software heeft samen met een paar andere bedrijven een representatief kantoorgebouw gerealiseerd en in gebruik genomen.

O’Moda Schoenen heeft op een kavel van 27.000 m² een distributiecentrum en een kantoor gebouwd. Bij de aankoop is rekening gehouden om op termijn uit te breiden.

Eind 2016 heeft de Saman Groep haar kantoor, showroom en bedrijfsruimte geopend.

ZIERIKZEE – GOUWEPOORT

Tussen de bedrijventerreinen Straalweg en Zuidhoek en het bedrijventerrein Businesspark ligt aan de zuidzijde van de verbindingsweg het bedrijventerrein Gouwepoort. 

De architectuur en kleurstelling dienen aan te sluiten bij de aanwezige en toekomstige gebouwen in het Businesspark. Dit om eenzelfde uitstraling langs de hoofdontsluiting aan de zuidzijde van de stad te krijgen. Om die reden moeten de gebouwen ook in duurzame materialen worden uitgevoerd. Dit biedt de ondernemer veel vrijheid

Meer informatie over dit bedrijventerrein leest u in de brochure ‘Beeldkwaliteitsplan bedrijfsterrein Gouwepoort’. 

INTERESSE?

Als u tot aankoop over wilt gaan, of u wilt een optie nemen op een bouwkavel, kunt u een aanvraag indienen.

PRIJZEN?

De prijzen van de verschillende industrie- en bedrijventerreinen kunt u vinden in de Grondprijsbrief.