Beschikbare bouwgrond bedrijventerreinen

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft op diverse bedrijventerreinen bouwgrond beschikbaar. Alleen bedrijven kunnen een bouwkavel kopen. De bouwkavels zijn uitsluitend bestemd voor bedrijfsmatig gebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris.

Hieronder leest u de globale informatie per bedrijventerrein. Voor meer specifiekere informatie, klikt u verder.

BRUINISSE – BEDRIJVENTERREIN FASE 3

Het bedrijventerrein Bruinisse is een lokaal bedrijventerrein met bovenlokale ontwikkelingsmogelijkheden voor de aqua business. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan bestaande bedrijven uit de kern en het buitengebied van Bruinisse, maar ook aan bedrijven van buiten de regio die zich willen richten op de lokale (water)markt. Er wordt bovendien specifiek ruimte geboden voor de ontwikkeling van maricultures en andere haven gebonden bedrijfsactiviteiten.

ZIERIKZEE – BEDRIJVENTERREIN STRAALWEG 2

De Straalweg is het grootste bedrijventerrein in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het grenst aan de zuidkant van Zierikzee. Ondernemers die ruime kavels zoeken met duidelijke vestigingsvoorwaarden en een basispakket aan parkmanagement slagen uitstekend op de Straalweg 2.

ZIERIKZEE – BUSINESSPARK

Het Businesspark Zierikzee is de locatie voor bedrijven die zichtbaar willen zijn. Het Businesspark ligt vlak bij de zuidelijke entree van de stad Zierikzee. Nabij het openbaarvervoersknooppunt en langs de zuidelijke provinciale hoofdverbinding. Per dag passeren hier meer dan 12.000 auto’s. Zichtbaar ondernemen dus, op een prominente plek en tegen concurrerende prijzen!

ZIERIKZEE – GOUWEPOORT

Ten zuiden van de stad Zierikzee ligt het bedrijventerrein Gouwepoort. Links hiervan liggen de bedrijventerreinen Straalweg en Zuidhoek, recht ligt het Business Park. Het openbaar vervoer knooppunt en de provinciale weg liggen om de hoek.