Bedrijventerrein Straalweg 2 Zierikzee

Zierikzee, Straalweg

 Aan de tekening kunnen geen rechten ontleend worden.

Aan de Straalweg ligt het grootste bedrijventerrein van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het grenst aan de zuidkant van Zierikzee.

SOORTEN BEDRIJVEN

Zoekt u voor uw bedrijf een ruime kavel met duidelijke vestigingsvoorwaarden of wilt u uw bedrijf uitbreiden, dan bent u op het bedrijventerrein Bruinisse op de juiste plaats.

Alleen bedrijven kunnen een kavel op het bedrijventerrein kopen en dienen de kavel bedrijfsmatig te gebruiken. Bedrijfsvestiging is mogelijk voor bedrijven met een milieucategorie tot en met 4.1. Detailhandel is niet toegestaan. Dat geldt ook voor perifere detailhandel en handel in auto’s, boten en caravans.

De minimale omvang van de kavels is 1.000 m² en de prijzen bedragen € 85,00 per m² exclusief btw, kosten koper.

CENTRAAL EN GOED BEREIKBAAR

Zierikzee vervult in de gemeente Schouwen-Duiveland een centrale rol op het gebied van wonen en werken. Op bedrijventerrein Straalweg 2 concentreert de gemeente nieuwe bedrijvigheid en eventuele herhuisvesting van bestaande bedrijven.

Mede door de goede bereikbaarheid is Zierikzee dé vestigingsplaats voor uw onderneming. Dankzij de centrale ligging zijn belangrijke havens en steden als Rotterdam, Breda, Antwerpen, Terneuzen, Gent en Vlissingen gemiddeld binnen een uur bereikbaar. Schouwen-Duiveland kent nagenoeg geen files.

GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN EN SAMENWERKING

Een schoon, goed ingericht, overzichtelijk en veilig bedrijventerrein is prettig. Bedrijven op de Zuidhoek en de Straalweg zijn verenigd in de Vereniging Bedrijvenpark Zuid. Als ondernemer op bedrijventerrein Straalweg 2 kunt u zich bij deze vereniging aansluiten.

BELANGSTELLING?

Hebt u belangstelling voor een kavel op Straalweg 2? De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente kan u begeleiden bij de procedure. Hij levert maatwerk afgestemd op de eisen en wensen rond uw vestiging.

Het proces van uitgifte bestaat uit vier fasen:

  1. de intake
  2. optieverlening
  3. de koopovereenkomst en overdracht van de grond
  4. de aanvraag van vergunningen

Wilt u meer informatie over vestigingsmogelijkheden, het uitgifteproces, verkoopvoorwaarden en de vergunningaanvraag? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode via telefoonnummer (0111) 452 444 of via e-mail.