Bedrijventerrein Straalweg 2 Zierikzee

Zierikzee, Straalweg

 Aan de tekening kunnen geen rechten ontleend worden.

De Straalweg is het grootste bedrijventerrein in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het grenst aan de zuidkant aan Zierikzee. Het deelproject Straalweg 2 bestaat uit 77.000 m² uitgeefbare bouwgrond.

SOORTEN BEDRIJVEN

Ondernemers die ruime kavels zoeken met duidelijke vestigingsvoorwaarden slagen uitstekend op Straalweg 2. De gemeente Schouwen-Duiveland wil bestaande bedrijven behouden en hen de mogelijkheid bieden door te groeien. Straalweg 2 geeft deze bedrijven de ruimte. Uiteraard zijn ook bedrijven van buiten Schouwen-Duiveland van harte welkom.

Bedrijfsvestiging is mogelijk voor bedrijven met een milieucategorie tot en met 4.1. Detailhandel is niet toegestaan. Dat geldt ook voor perifere detailhandel en handel in auto’s, boten en caravans.

De minimale omvang van de kavels is 1.000 m² en de prijzen bedragen € 85,00 per m² exclusief btw, kosten koper.

CENTRAAL EN GOED BEREIKBAAR

Zierikzee vervult in de gemeente Schouwen-Duiveland een centrale rol op het gebied van wonen en werken. Op bedrijventerrein Straalweg 2 concentreert de gemeente nieuwe bedrijvigheid en eventuele herhuisvesting van bestaande bedrijven.

Mede door de goede bereikbaarheid is Zierikzee dé vestigingsplaats voor uw onderneming. Dankzij de centrale ligging zijn belangrijke havens en steden als Rotterdam, Breda, Antwerpen, Terneuzen, Gent en Vlissingen gemiddeld binnen een uur bereikbaar. Schouwen-Duiveland kent nagenoeg geen files.

GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN EN SAMENWERKING

Een schoon, goed ingericht, overzichtelijk en veilig bedrijventerrein is prettig. Bedrijven op de Zuidhoek en de Straalweg zijn verenigd in de Vereniging Bedrijvenpark Zuid. Als ondernemer op bedrijventerrein Straalweg 2 kunt u zich bij deze vereniging aansluiten.

BELANGSTELLING?

Hebt u belangstelling voor een kavel op Straalweg 2? De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente kan u begeleiden bij de procedure. Hij levert maatwerk afgestemd op de eisen en wensen rond uw vestiging.

Het proces van uitgifte bestaat uit drie fasen:

  1. de intake
  2. de koopovereenkomst en overdracht van de grond
  3. de aanvraag van vergunningen

Voor meer informatie over vestigingsmogelijkheden, het uitgifteproces, verkoopvoorwaarden en de vergunningaanvraag kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris:

Huig Bode via telefoonnummer (0111) 452 444 of via e-mail.