Bedrijventerrein Bruinisse (fase 3)

Bruinisse bedrijventerreinen

Aan de tekening kunnen geen rechten ontleend worden.

Het bedrijventerrein te Bruinisse ligt aan de zuidkant van Bruinisse naast de Vluchthaven, die een loswal heeft met een lengte van 130 meter. Een ideale locatie voor watergerelateerde bedrijvigheid.

SOORTEN BEDRIJVEN

Ondernemers die ruime kavels zoeken met duidelijke vestigingsvoorwaarden slagen uitstekend op het bedrijventerrein van Bruinisse. De gemeente Schouwen-Duiveland wil bestaande bedrijven behouden en hen de mogelijkheid bieden door te groeien. Bedrijventerrein Bruinisse geeft deze bedrijven de ruimte. Uiteraard zijn ook bedrijven van buiten Schouwen-Duiveland van harte welkom.

Bedrijfsvestiging is mogelijk voor bedrijven met een milieucategorie tot en met 4.1. Detailhandel is niet toegestaan. Dat geldt ook voor perifere detailhandel en handel in auto’s, boten en caravans.

De minimale omvang van kavels is 1.000 m² en de prijzen variëren tussen € 85 en € 95 per m² exclusief btw, kosten koper.

GOED BEREIKBAAR ZOWEL VIA DE WEG ALS VIA HET WATER

Dankzij de centrale ligging in het noordelijkste deel van Zeeland, zijn belangrijke havens en steden als Rotterdam, Breda, Antwerpen, Terneuzen, Gent en Vlissingen gemiddeld binnen een uur bereikbaar. Schouwen-Duiveland kent nagenoeg geen files.

BELANGSTELLING?

Hebt u belangstelling voor een kavel op het bedrijventerrein (fase 3) in Bruinisse? De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente kan u begeleiden bij de procedure. Hij levert maatwerk afgestemd op de eisen en wensen rond uw vestiging.

Het proces van uitgifte bestaat uit drie fasen:

  1. de intake
  2. de koopovereenkomst en overdracht van de grond
  3. de aanvraag van vergunningen

Voor meer informatie over vestigingsmogelijkheden, uitgifteproces, verkoopvoorwaarden en de vergunningaanvraag kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode via telefoonnummer (0111) 452 444 of via e-mail