Bedrijventerrein Bruinisse (fase 3)

Bruinisse bedrijventerreinen

Aan de tekening kunnen geen rechten ontleend worden.

Het bedrijventerrein te Bruinisse ligt aan de zuidkant van Bruinisse naast de Vluchthaven. In de Vluchthaven ligt een loswal met een lengte van 130 meter. Een ideale locatie voor watergerelateerde bedrijvigheid.

SOORTEN BEDRIJVEN

Zoekt u voor uw bedrijf een ruime kavel met duidelijke vestigingsvoorwaarden of wilt u uw bedrijf uitbreiden? Dan bent u op het bedrijventerrein Bruinisse op de juiste plaats.

Alleen bedrijven kunnen een kavel op het bedrijventerrein kopen en moeten de kavel bedrijfsmatig gebruiken. Bedrijfsvestiging is mogelijk voor bedrijven met een milieu categorie tot en met 4.1. Detailhandel is niet toegestaan. Dat geldt ook voor perifere detailhandel en handel in auto’s, boten en caravans.

De minimale omvang van kavels is 1.000 m² en de prijzen variëren tussen € 85 en € 95 per m² exclusief btw, kosten koper.

GOED BEREIKBAAR ZOWEL VIA DE WEG ALS VIA HET WATER

Dankzij de centrale ligging in het noordelijkste deel van Zeeland, zijn belangrijke havens en steden als Rotterdam, Breda, Antwerpen, Terneuzen, Gent en Vlissingen gemiddeld binnen een uur bereikbaar. Schouwen-Duiveland kent nagenoeg geen files.

BELANGSTELLING?

Hebt u belangstelling voor een kavel op het bedrijventerrein (fase 3) in Bruinisse? De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente kan u begeleiden bij de procedure. Hij levert maatwerk afgestemd op de eisen en wensen rond uw vestiging.

Het proces van uitgifte bestaat uit vier fasen:

  1. de intake
  2. optieverlening
  3. de koopovereenkomst en overdracht van de grond
  4. de aanvraag van vergunningen

Wilt u meer informatie over vestigingsmogelijkheden, uitgifteproces, verkoopvoorwaarden en de vergunningaanvraag? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode via telefoonnummer (0111) 452 444 of via e-mail