Keurmerk Veilig Ondernemen

Uitreiking KVO door wethouder Joppe

Op 28 januari is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt aan de ondernemersvereniging van Zierikzee. De voorzitter Luit Ezinga nam het keurmerk in ontvangst uit handen van wethouder Daniël Joppe.

Zierikzee is de kern met de meeste winkel voorzieningen van het eiland en de binnenstad van Zierikzee heeft daardoor een belangrijke centrumfunctie voor inwoners en bezoekers. Voor deze binnenstad is eerder met succes een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) ‘Binnenstad Zierikzee’ opgericht. Het KVO traject is onderdeel van de afspraken omtrent deze BIZ Binnenstad Zierikzee.

Wat is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)?

Het KVO traject helpt de ondernemers om samen met politie, brandweer en de gemeente, te zorgen voor een schoon, goed onderhouden en veilige omgeving in de binnenstad. Deze partijen hebben samen in kaart gebracht wat er in de binnenstad van Zierikzee in de toekomst nog beter zou kunnen op het gebied van schoon, heel en veilig en hoe daarin samen opgetrokken kan worden. Uit het KVO traject kwam naar voren dat het in de binnenstad van Zierikzee eigenlijk heel goed gaat, in vergelijking met andere winkelgebieden. De percentages van criminaliteit, vandalisme en overlast zijn laag en de binnenstad heeft een hoog kwaliteitsniveau als het gaat om onderhoud en netheid. Beter kan het nog wel als het gaat over voorlichting en preventie, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid en winkeldiefstal. Ook verkeersaspecten zijn belangrijk zoals goede bebording en het stallen van fietsen. In het KVO hebben partijen afspraken gemaakt om in de toekomst samen aan verbetering van dergelijke zaken te werken.

Ondertekening convenant

Om deze samenwerking te benadrukken is naast de uitreiking van het keurmerk ook een Convenant Keurmerk Veilig Ondernemen ‘Binnenstad Zierikzee’ ondertekend. Het convenant werd namens de ondernemersvereniging getekend door de voorzitter Luit Ezinga en namens de gemeente door Burgemeester Gerard Rabelink. Ook de politie en brandweer ondertekenden het convenant.