BIZ Bedrijvenpark Zuid Zierikzee

Op donderdag 6 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat de uitslag van de draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Bedrijvenpark Zuid Zierikzee negatief is.

De Verordening Bedrijveninvesteringszone Bedrijvenpark Zuid Zierikzee gemeente Schouwen-Duiveland 2019 treedt daarmee niet in werking.