Bruinisse, Bedrijventerrein Fase 3

Het bedrijventerrein ligt aan de zuidkant van Bruinisse naast de Vluchthaven. In de Vluchthaven ligt een loswal met een lengte van 130 meter. Een ideale locatie voor watergerelateerde bedrijvigheid.

Kavels

Op dit moment zijn de laatste bouwkavels in optie uitgegeven.

Soorten bedrijven

Zoekt u voor uw bedrijf een ruime kavel met duidelijke vestigingsvoorwaarden of wilt u uw bedrijf uitbreiden? Dan bent u op het bedrijventerrein Bruinisse op de juiste plaats.

Alleen bedrijven kunnen een kavel op het bedrijventerrein kopen en moeten de kavel bedrijfsmatig gebruiken. Bedrijfsvestiging is mogelijk voor bedrijven met een milieu categorie tot en met 4.1. Detailhandel is niet toegestaan. Dat geldt ook voor perifere detailhandel en handel in auto’s, boten en caravans.

De minimale omvang van de kavels is 1.000 m2. De prijs is € 95 per m2, exclusief btw, kosten koper.

Goed bereikbaar, zowel via de weg als via het water

Dankzij de centrale ligging in het noordelijkste deel van Zeeland, zijn belangrijke havens en steden als Rotterdam, Breda, Antwerpen, Terneuzen, Gent en Vlissingen gemiddeld binnen een uur bereikbaar. Schouwen-Duiveland kent nagenoeg geen files.

Belangstelling

Hebt u belangstelling voor een kavel op het bedrijventerrein (fase 3) in Bruinisse? Onze bedrijfscontactfunctionaris begeleidt u bij de procedure. Hij levert maatwerk afgestemd op de eisen en wensen rond uw vestiging.

Het proces van uitgifte bestaat uit 4 fasen:

  1. de intake
  2. optieverlening
  3. de koopovereenkomst en overdracht van de grond
  4. de aanvraag van vergunningen

Wilt u meer informatie over vestigingsmogelijkheden, het uitgifteproces, verkoopvoorwaarden en de vergunningaanvraag? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode via telefoonnummer (0111) 452 444 of via e-mail.