Milieuvergunning

Omschrijving

Omgevingsvergunning met activiteit oprichten of veranderen van een milieu inrichting

Wat vroeger een Hinderwet- of Milieuvergunning heette, is tegenwoordig een omgevingsvergunning.

De meeste bedrijven in Nederland vallen onder de milieuvoorschriften van het Besluit algemene regels voor Milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Hoe werkt het?

Met behulp van de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u bepalen welk milieu-regime op uw bedrijf of inrichting van toepassing is. Via de vragenboom wordt een indeling gemaakt in type A, B en C inrichtingen. Hierbij wordt ook inzichtelijk wat u moet melden of waar eventueel een aanvraag omgevingsvergunning voor nodig is.

  • Type A - Hoeft niet te melden.

Voorschriften Activiteitenbesluit van toepassing.

Voorschriften Activiteitenbesluit van toepassing

Een deel van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn van toepassing met nog extra specifieke regels uit de omgevingsvergunning

Alleen voor type C bedrijven is het soms nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit kan als aanvraag voor alleen de activiteit milieu, maar het kan ook een gecombineerde aanvraag zijn met bijvoorbeeld een bouwactiviteit. Een melding maakt vaak wel onderdeel uit van een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen.

ook interessant om te bekijken