Milieumelding

Omschrijving

Melding milieuactiviteiten (Activiteitenbesluit)

Of een bedrijf een melding voor de milieuregels van het Activiteitenbesluit moet doen is afhankelijk van het soort bedrijf en de uitgevoerde activiteiten. Het bedrijf moet de melding uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf bij de gemeente doen. U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit internetmodule (De AIM).

Alleen een type B of type C bedrijf moet een melding Activiteitenbesluit doen. Type A-bedrijven niet.

Vergunningplichtige bedrijven (type C) hoeven alleen activiteiten te melden uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit (voor andere activiteiten moet de vergunning aangepast worden).

Bij een verandering hoeft het bedrijf (de inrichting) alleen een melding te doen als de wijziging afwijkt van eerder gemelde gegevens.

Wat melden?

De AIM geeft aan welke gegevens het bedrijf moet melden. Sommige gegevens zijn altijd nodig en sommige alleen bij bepaalde activiteiten. In artikel 1.10 en verder van het Activiteitenbesluit staan de gegevens die het bedrijf moet melden.

Hoe werkt het?

Met behulp van de Activiteitenbesluit internetmodule bepaalt u welk milieu-regime op uw bedrijf of inrichting van toepassing is. Er wordt een indeling gemaakt in type A, B en C inrichtingen. Hierna kunt u eventueel gelijk uw melding indienen.