Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst 'Residentie Noordstaete' te Burgh-Haamstede

Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst 'Residentie Noordstaete' te Burgh-Haamstede, zoals bedoeld in artikel 6.24 lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening.

Datum overeenkomst: 12 oktober 2022.

Partijen

  • Gemeente Schouwen-Duiveland, hierna te noemen: ‘de gemeente’.
  • Boogert Projekt B.V.

Locatie

De percelen grond met de daarop eventueel aanwezige opstallen gelegen aan de Noordstraat te Burgh-Haamstede. Te weten Noordstraat 31 tot en met 39, gelegen tussen Noordstraat 25 en Noordstraat 41, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie C, nummers 3155 en 3156. Ter grootte van respectievelijk 1.217 m2 en 18 m2, in totaal ter grootte van 1.235 m2.

Projectinhoud

De ontwikkeling en realisatie van ‘Residentie Noordstaete’, een hotelaccommodatie met:

  • 17 hotelkamers;
  • 2 commerciële ruimtes (op de begane grond);
  • 14 parkeerplaatsen (op eigen terrein) aan de achterzijde.

Hoofdlijnen exploitatieovereenkomst

  • De ontwikkeling en realisatie van ‘Residentie Noordstaete’ tot een hotelaccommodatie met 17 hotelkamers, 2 commerciële ruimtes (op de begane grond) en 14 parkeerplaatsen (op eigen terrein) aan de achterzijde.
  • Voor de ontwikkeling en realisatie van het project is het noodzakelijk dat wordt afgeweken van het bestemmingsplan. En de gemeente de hiervoor benodigde procedure in gang zet.
  • De gemeente en Boogert Projekt B.V. hebben afspraken gemaakt over de kosten van het afwijken van het bestemmingsplan.
  • De gemeente en Boogert Projekt B.V. hebben afspraken gemaakt over de uit het afwijken van het bestemmingsplan eventueel voortvloeiende planschade.
  • Op grond van de gemaakte afspraken tussen de gemeente en Boogert Projekt B.V. is het kostenverhaal als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 sub a van de Wet ruimtelijke ordening verzekerd.

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende 6  weken (digitaal) ter inzage.

Tegen de gesloten exploitatieovereenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze exploitatieovereenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.