Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst 'Onze Hoeve' te Bruinisse

Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst 'Onze Hoeve' te Bruinisse, zoals bedoeld in artikel 6.24 lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening.

Datum overeenkomst: 13 oktober 2022.

Partijen

  • Gemeente Schouwen-Duiveland, hierna te noemen: ‘de gemeente’.
  • Waver Holding B.V.

Locatie

De percelen grond aan de Hageweg te Bruinisse, kadastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie H, nummers 1548, 1547 (gedeeltelijk), 1550, 1080, 382, 374 en 1 tot en met 90. 

Projectinhoud

De herontwikkeling en realisatie van de huidige camping ‘Onze Hoeve’ gelegen aan de Hageweg te Bruinisse. Door het omvormen van het kampeerterrein tot een verblijfsrecreatief terrein met 76 recreatiewoningen.

Hoofdlijnen exploitatieovereenkomst

  • De herontwikkeling en realisatie van de huidige camping ‘Onze Hoeve’ gelegen aan de Hageweg te Bruinisse. Door het omvormen van het kampeerterrein tot een verblijfsrecreatief terrein met 76 recreatiewoningen.
  • Voor de ontwikkeling en realisatie van het project is het noodzakelijk dat wordt afgeweken van het bestemmingsplan. En de gemeente de hiervoor benodigde procedure in gang zet.
  • De gemeente en Waver Holding B.V. hebben afspraken gemaakt over de kosten van het afwijken van het bestemmingsplan.
  • De gemeente en Waver Holding B.V. hebben afspraken gemaakt over de uit het afwijken van het bestemmingsplan eventueel voortvloeiende planschade.
  • Op grond van de gemaakte afspraken tussen de gemeente en Waver Holding B.V. is het kostenverhaal als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 sub a van de Wet ruimtelijke ordening verzekerd.

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende 6 weken (digitaal) ter inzage. Tegen de gesloten exploitatieovereenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze exploitatieovereenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.