Woningen Molenweg Bruinisse - ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat:

  • het ontwerpbestemmingplan 'Woningen Molenweg Bruinisse', identificatienummer NL.IMRO.1676.00320BphBR399289-ON01 en
  • het ontwerpbesluit 'Woningen Molenweg 5-Dorpsweg 32 te Bruinisse'

van 19 september tot en met 31 oktober 2022 ter inzage ligt.

Meer informatie leest u bij plannen ter inzage.