Verklaring college burgemeester en wethouders naar aanleiding van aftreden wethouder Schot

Paula Schot heeft gisteravond kenbaar gemaakt dat zij aftreedt als wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Dit deed zij tijdens de extra openbare raadsvergadering over het rapport ‘Integriteitsonderzoek vergunningverlening en handhaving woning wethouder Schot’.

Voor ons college staat goed en betrouwbaar bestuur boven alles. Daarbij hebben we als lokale overheid een voorbeeldfunctie. Daarom zien wij het aftreden van wethouder Schot als de enige juiste beslissing.   

We begrijpen dat dit voor alle betrokkenen een ingrijpende kwestie is geweest. Zo ook voor Paula Schot. We wensen haar dan ook persoonlijk alle goeds toe.

Namens het college,

J. Chr. van der Hoek
burgemeester van Schouwen-Duiveland