Vacature onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Sinds een aantal jaren heeft de gemeente er veel taken bij gekregen op de verschillende gebieden van het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over leven met een ziekte of beperking.

De gemeente is verantwoordelijk voor het maken van beleid over al deze gebieden en vindt het belangrijk dat hierover vanuit de samenleving breed en integraal wordt meegedacht. 4 jaar geleden is er daarom een adviesraad ingesteld. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein. De adviesraad heeft per 1 maart 2022 ruimte voor een Onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein.

De adviesraad bestaat uit maximaal 12 leden plus een onafhankelijk voorzitter en vergadert ongeveer 10 maal per jaar (in overleg in de avonduren of overdag). De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 8 uur per week. Het betreft een vrijwilligersfunctie waarvoor een maandelijkse vergoeding wordt toegekend.

Wat wordt er van u verwacht?

Als onafhankelijk voorzitter bent u de vertegenwoordiger, en daarmee het 1e aanspreekpunt en het gezicht van de adviesraad. U geeft leiding aan de adviesraad en vervult de rol van kartrekker. U weet een goede sfeer te bewaren, structuur te geven aan vergaderingen en u bent in staat om samen met de leden van de adviesraad tot democratische besluitvorming te komen. U onderhoudt de contacten met het gemeentebestuur en met andere organisaties, inwoners en ondernemers. U benut en stimuleert het gebruik van (digitale) communicatiemiddelen.

Wie zoeken we?

Bent u maatschappelijk betrokken, hebt u kennis van de lokale situatie en de politieke verhoudingen en hebt u affiniteit met het sociaal domein? Beschikt u over bestuurlijke kennis en ervaring, een kritische en onafhankelijke instelling en hebt u een breed netwerk? Dan zoeken wij u!

Hebt u belangstelling?

Wilt u meer weten over de functie? Neem dan contact op met Margreet van Heest via e-mail of bel naar telefoonnummer (0111) 452 267.

U kunt uw brief en CV vóór 28 januari 2022 sturen naar:

Gemeente Schouwen-Duiveland
Mevrouw A. Boot
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee

of per e-mail.

De sollicitatiegesprekken vinden begin februari plaats.

Naar overzicht