Uitbreiding fractie Leefbaar Schouwen-Duiveland

Met ingang van 15 september 2021 bestaat de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland uit 8 personen. Vanaf die datum treedt Jet van Gent van Hart voor Schouwen-Duiveland namelijk toe tot de fractie van Leefbaar.

Tijdens de huidige raadsperiode is een nauwe samenwerking ontstaan tussen de fracties van Hart voor Schouwen-Duiveland (HvSD) en Leefbaar Schouwen-Duiveland (Leefbaar). Deze samenwerking heeft er onder meer in geresulteerd dat waar mogelijk en wenselijk initiatieven gezamenlijk door Leefbaar en HvSD worden ontwikkeld en uitgedragen. Deze samenwerking wordt door alle betrokkenen als zeer positief en constructief ervaren, maar heeft een ad hoc-karakter.

Het bestuur van HvSD heeft echter onlangs besloten om de partij op te heffen. Tegelijkertijd heeft het bestuur van HvSD verzocht aan het bestuur van Leefbaar om het enige Raadslid van HvSD, Jet van Gent, op te nemen in Leefbaar Schouwen-Duiveland.

Het bestuur van Leefbaar heeft ingestemd met dit verzoek. Hierna heeft de fractie van Leefbaar de burgemeester op basis van het Reglement van Orde van de werkzaamheden van de gemeenteraad  laten weten dat Jet van Gent vanaf de 1e commissievergadering deel uit maakt van de fractie van Leefbaar. Het is een formalisering van de huidige samenwerking en het maakt het opereren in de raad duidelijker en krachtiger. Het bestuur meent dat 1 sterke lokale partij met een breed scala aan thema‚Äôs veel inwoners van Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt.

Naar overzicht