TenneT biedt projectboek voor locatiekeuze hoogspanningsstations

Begin april startte TenneT met een participatieproces om kansrijke locaties voor de nieuwe hoogspanningsstations bij Bergen op Zoom en op Schouwen-Duiveland te zoeken. 

De landelijke netbeheerder organiseerde werkateliers en nodigde de brede omgeving uit om een mening te geven over de kansrijke locaties voor de hoogspanningsstations.

Projectboek

De uitkomsten van het participatieproces en de bijbehorende locatie- en haalbaarheidsstudie heeft TenneT verwerkt in een projectboek. In het projectboek staat voor de kansrijke stationslocaties op Schouwen-Duiveland en bij Bergen op Zoom feitelijk en objectief beschreven wat de milieueffecten zijn, de technische consequenties, de kosten en hoe de omgeving er tegenaan kijkt. In de studie zijn ook de mogelijke tracévarianten voor de ondergrondse 150 kV-verbinding tussen beide stations beschreven. Het projectboek is vanaf vrijdag 17 september te lezen op de projectwebsite: tennet.eu/schouwen-duiveland.

Gemeentes aan zet

TenneT heeft het projectboek inmiddels aangeboden aan de betrokken gemeenten Schouwen-Duiveland, Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen. De netbeheerder heeft de gemeenten Bergen op Zoom en Schouwen-Duiveland gevraagd om op basis van het projectboek een voorkeurslocatie voor de hoogspanningsstations uit te spreken. Na vaststelling van de stationslocaties, komt automatisch het kabeltracé in beeld. De verwachting is dat die besluitvorming in het najaar van 2021 plaatsvindt. TenneT gaat daarna verder met detailuitwerking. In 2022 starten de ruimtelijke procedures. Op dat moment kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op de plannen. Voor die tijd vinden nog informatiebijeenkomsten plaats.

Naar overzicht