Schouwen-Duiveland sluit zich aan bij Eén tegen eenzaamheid

Wist u dat 10,4 % van de 65-plussers op Schouwen-Duiveland in 2020 aangaf zich ernstig tot zeer ernstig eenzaam te voelen? Dit cijfer is naar alle waarschijnlijkheid gestegen tijdens de coronapandemie.

Daarom hebben wij ons aangesloten bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van dit actieprogramma is het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland. In januari 2022 deden ruim 268 gemeenten en bijna 170 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee aan het actieprogramma.

Lokale samenwerking

Diverse partijen op Schouwen-Duiveland zijn al actief op het gebied van het bestrijden van eenzaamheid. Door aan te sluiten bij Eén tegen eenzaamheid willen we meer samenwerken, elkaar versterken en nieuwe initiatieven ontwikkelen die eenzaamheid onder ouderen op Schouwen-Duiveland tegengaan.

Stimuleringsregeling

De gemeente heeft tot en met 31 december 2023 een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld om eenzaamheid onder ouderen op Schouwen-Duiveland tegen te gaan. Inwoners en organisaties kunnen maximaal 2 keer per jaar een bedrag van maximaal € 2.500 aanvragen voor het organiseren van een activiteit of project voor inwoners van 65 jaar en ouder. Kijk op onze website voor meer informatie over de stimuleringsregeling.