Ruimtelijk beleid voor nieuwe plannen voor duurzame energie

De gemeente heeft een Ruimtelijk Beleid Duurzame Energievoorziening geschreven. In dit concept plan beschrijven wij welke ruimtelijke ontwikkelingen er mogelijk zijn op het gebied van duurzame energieopwekking in de bebouwde kom en het landelijk gebied op Schouwen-Duiveland.

We kunnen dan toetsen of initiatieven voldoen aan de ontwikkelingen die de gemeente wenst. Zo zorgen we voor ons landschap. Maar we horen ook van u graag wat u van het plan vindt. U kunt uw reactie achterlaten op denkmee.schouwen-duiveland.nl. Dit kan tot 30 maart. Ook organiseren wij op maandag 13 maart voor inwoners, ondernemers en organisaties van 19.30 tot 21.00 een bijeenkomst in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Wilt u hieraan deelnemen. Geef u dan op via e-mail.

Update: We organiseren een extra bijeenkomst op maandag 27 maart van 19.30 tot 21.00 uur.