Provincie stelt weer geld beschikbaar voor verkrotte woningen

De Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 1 maart 2023 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan woningeigenaren helpen bij het slopen, vervangen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 820.000 beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. In totaal is er € 820.000  beschikbaar. Aanvragen kan van 1 maart tot en met 1 november 2023. Het subsidieaanvraagformulier vindt u op zeeland.nl/piw.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • sloop van 1 of meer particuliere woningen;
 • samenvoeging van 2 of meer particuliere woningen;
 • sloop en nieuwbouw van particuliere woningen.
 • levensloopbestendig en/of energieneutraal maken van 3 of meer aaneengesloten particuliere woningen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een woning. Dus bijvoorbeeld geen schuur of winkel.
 • De woning is gebouwd vóór 1980.
 • de (WOZ)-waarde is maximaal € 250.000.
 • U moet eigenaar zijn van de woning.
 • Het project mag nog niet begonnen zijn.
 • De woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen.
 • Het project moet binnen 1 jaar starten en binnen 3 jaar klaar zijn.

Meer weten?

Hebt u vragen over de subsidieregeling? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan contact op met de provincie. U kunt uw vraag stellen via e-mail. In deze e-mail kunt u ook vragen of zij u terug willen bellen. Zet uw telefoonnummer dan in uw e-mail.