Programmabegroting 2023-2026 aangenomen

Donderdag 10 november heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2023-2026 aangenomen. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders met de plannen voor de komende jaren aan de slag kan.

Amendementen en moties

Tijdens begrotingsvergadering kan de gemeenteraad de plannen in de begroting nog bijschaven. Partijen doen dit door amendementen en moties in te dienen, waar diezelfde Begrotingsvergadering over gestemd wordt. Dit is ook de reden dat we spreken van een geamendeerde programmabegroting. Een programmabegroting met wijzigingen door de aangenomen amendementen.

Daarnaast zijn er ook moties ingediend. Een motie is een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders. Raadsleden kunnen op die manier hun mening delen over een onderwerp. In veel gevallen (maar niet altijd) vraagt een motie om een actie van burgemeester en wethouders. Het college kan een motie geheel of gedeeltelijk uitvoeren of naast zich neerleggen.

Dit in tegenstelling tot een amendement. Als de gemeenteraad het amendement aanneemt, moet het college het overnemen.

Overzicht moties en amendementen

Bij de stemming zijn ze aangenomen of verworpen.

Amendementen

 • Kunstgrasvelden s.v.WIK'57 en MZC11 (verworpen)

 • Faciliteren culturele stichtingen en verenigingen (aangenomen)

 • Budgetsubsidie Watersnoodmuseum 2023 en 2024 (aangenomen)

 • Parkeervignet inwoners vanaf 2023 structureel aanbieden (aangenomen)

 • Nullijn lokale belastingen (uitgezonderd de toeristenbelasting) toepassen voor onroerende zaakbelasting niet-woningen en precariobelasting (aangenomen)

 • Noodlokaal Bogermanschool (aangenomen)

 • Solidariteitstoeslag (verworpen)

 • Uitbreiding formatie griffie (aangenomen)Nullijn voor forensenbelasting (verworpen)

Moties

 • Kwaliteitsimpuls winkelgebied Zierikzee (aangenomen)

 • Realiseren pannakooi Renesse (aangenomen)

 • Diverse kleinere projecten stads- en dorpsvernieuwing in onze kernen 2022 (aangenomen)

 • Versneld investeren in energiebesparing en verduurzaming (aangenomen)

 • Ondersteuning stads- dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen (aangenomen)

 • Verordeningen (water)toeristenbelasting vaststellen bij de kadernota (aangenomen)

 • Onderhoud rotondes (aangenomen)

 • FinanciĆ«le compensatie stijgende energieprijzen (aangenomen)

 • Verduurzaming panden van stichtingen, verenigingen en andere organisaties (aangenomen)

 • Raadscommunicatieplan (aangenomen)

 • Budget stads- en dorpsvernieuwing (aangenomen)

 • Bouwen naar behoefte (aangenomen)

 • Regenton (aangenomen)

 • Fair practice code (aangenomen)

 • SEH Dirksland (aangenomen)

 • Vergroening schoolpleinen en aanleggen schooltuinen (aangenomen)

 • Fietsveiligheid buitengebied (aangenomen)

 • Verduurzaming recreatieve motorvoertuigenverhuur (verworpen)

 • Verruiming toegang gemeentelijke minimaregelingen (aangenomen)

 • Bij kadernota overwegen toeristenbelasting niet te verhogen (verworpen)

 • Verruimen isolatiesubsidie (aangenomen)

Bekijk hier alle amendementen en moties.

Begrotingsvergadering terugkijken