Ontwerp Gebiedsvisie Rampweg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ontwerp Gebiedsvisie Rampweg van 28 november 2022 tot en met 9 januari 2023 ter inzage ligt. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00355StvRC-ON01.

U kunt het ontwerp van de gebiedsvisie raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. In het gemeentehuis is bovendien een mogelijkheid aanwezig om de stukken in te zien tijdens openingstijden. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerp van de gebiedsvisie aanvragen via de website schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Meer informatie vindt u bij 'plannen-ter-inzage'.