Noodopvang in Zierikzee in 1e kwartaal van 2025 gereed

Als alles volgens plan verloopt, kunnen vanaf het einde van het eerste kwartaal van 2025 asielzoekers opgevangen worden in de noodopvang in Zierikzee. De beoogde locatie hiervoor is een deel van de percelen N163 en N164 aan de Nieuwe Koolweg. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente hebben samen een tijdpad opgesteld.

Bekijk hier het tijdpad.

Themabijeenkomsten en vragenlijsten

Om inwoners zo goed mogelijk te informeren, worden er themabijeenkomsten georganiseerd. Ook wordt er van tevoren informatie opgehaald door middel van vragenlijsten. Inwoners krijgen tijdens de bijeenkomsten ruimte om hun vragen te stellen.

Nieuwsbrief

Er wordt een digitale nieuwsbrief uitgebracht waarin informatie gedeeld wordt over de voortgang van de noodopvang. De eerste nieuwsbrief verschijnt in augustus. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich hier aanmelden.

Webpagina

Op schouwen-duiveland.nl/noodopvang vindt u meer informatie over de noodopvang in Zierikzee en veelgestelde vragen en antwoorden.