Lachgascilinder voortaan inleveren op de milieustraat

Sinds 1 januari dit jaar valt lachgas onder de Opiumwet. Dit betekent dat het gebruik en afdanken van lachgas verboden is. Het verbod betekent ook dat er geen statiegeldsysteem meer is op de cilinders waar het lachgas in verpakt zit. 

Lachgascilinders kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen

Doordat statiegeldsysteem niet meer geldt, is er een enorme opkomst van wegwerpcilinders. Deze vinden we helaas steeds vaker terug in de natuur(zwerfafval), in de restafvalcontainers of in (ondergrondse) verzamelcontainers. 

De afgedankte cilinders komen hierdoor samen met het restafval in vuilnisauto en daarna in de verbrandingsoven. In beide situaties kunnen ze onder druk tot ontploffing komen. Dit zorgt voor enorme schade aan de inzamelvoertuigen en de verbrandingsinstallaties. Naast de materiele schade vormt dit natuurlijk ook een gevaar voor onze medewerkers. 

De afvalbranche voert sinds februari al gesprekken met ministeries, OM en de politie. Tot nu toe zonder voldoende resultaat. Met, naar schatting, zo’n 250.000 wegwerpcilinders per jaar, is nu gekozen voor een noodoplossing.

Inleveren op de milieustraat

Vanaf 1 september 2023 worden lachgascilinders en patronen op de milieustraat geaccepteerd. De Zeeuwse Milieustraten (m.u.v. Kapelle) hebben speciale gasflessendepots waar de lachgascilinders (en andere drukhouders) worden opgeslagen.  

Maar het is toch verboden?

Voor deze noodoplossing is gekozen voor de veiligheid van onze medewerkers. Het inleveren van lachgascilinders op de milieustraat juicht de Zeeuswe Reinigingsdienst toe. ''We weten dat er een verbod is op lachgas toch bedanken wij u voor het inleveren van de cilinders. De ZRD maakt geen melding bij de politie''.