Koninklijke onderscheiding voor Elly Möhlmann -Snel

Op maandag 20 juni ontving Elly Möhlmann-Snel uit Zierikzee een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jack van der Hoek. De uitreiking vond plaats in theater De Verdieping.

In 1989 werd Elly Möhlmann lid van amateur theatergezelschap Zierik. Vanaf dat moment nam zij het penningmeesterschap op zich. Ze verzorgde de boekhouding, de financiële verslagen en de subsidie. Maar ze deed nog veel meer. Zo droeg ze ook zorg voor de rekwisieten en de logistieke planning. Belangeloos zet Elly Möhlmann zich nog steeds met hart en ziel in voor de vereniging en dat al 33 jaar.

In de periode 1997 - 2011 werden in Zierikzee in de zomerperiode historische openluchtspelen opgevoerd. De Stichting HISP (Stichting Historische Spelen), voerde dit uit. Elly Möhlmann was de spil van deze ‘spelen’, waar duizenden toeschouwers van hebben genoten.

Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat Elly Möhlmann werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.