Kennisgeving ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Natuur verkeersmaatregelen N57-N59 Serooskerke’

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 28 april 2022 vastgestelde bestemmingsplan ‘Natuur verkeersmaatregelen N57-N59 Serooskerke’, met identificatienummer NL.IMRO.1676.00316BphSE-VA01 van 16 mei tot en met 27 juni 2022 ter inzage ligt. 

U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via de gemeentelijke website schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente